ORGANIZATOR

Grad Osijek

GRAD OSIJEK

SPONZORI

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Osječko-baranjska županija

Zagrebačka banka

Savjet mladih grada Osijeka

Savjet mladih Osječko-baranjske županije

nexe

Kandit

Saponia

Karolina

Otos

Zuber

Snarp

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Osječko-baranjska županija

Zagrebačka banka

Savjet mladih grada Osijeka

Savjet mladih Osječko-baranjske županije

Nexe d.d.

Kandit d.o.o.

Saponia d.d.

Karolina d.o.o.

Zuber

SNARP

X