Odjava 16. dana

“PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA”

“Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja”, po tekstu kojega je Ivo Brešan napisao prije pedesetak godina, svojevrsni je dar Hrvatskog narodnog kazališta OLJK-u i Osječanima. Mostarski ili možda bolje reći “Amlet” redatelja Ivana Lea Leme Škuncu, od lika prosvjetiteljske kukavice zabrinute za vlastitu egzistenciju, pretvara u pomalo sadističkog osvetnika. U njegovu naumu kolateralna šteta ispast će i tragedija Jocinog oca. Kao da cijela predstava u predstavi koju donjomrduški seljaci spremaju na poticaj drugarice Šimurine postaje oružje “engleskog imperijalizma” kojim se treba dokrajčiti Bukara. Umjesto prizora raspojasanog seoskog derneka na kojemu se slave tjelesni užitci i nihilizam, gdje je pravda još jednom pobijeđena, na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, u državi skrojenoj po mjeri tragične groteske i međunarodne farse, najednom izroni stid. Stid kao izgubljena kategorija, uskrsla na gumnu Mrduše Donje, na dramskom toposu koji je postao sinonim za diktat ljudske gluposti, političke korumpiranosti, ulizništva i nemogućnosti zadovoljenja pravde. Lemo nagalasak stavlja i na sveprisutni primitivizam, koji je vladao ovim krajevima kako prije 50 godina, tako i danas.

X