“Naša stvar”

Kad je nešto javna stvar, a kad dolazimo do toga da drugima odgovaramo – pusti, to je moja/naša stvar… pitanje je na koje nisu pokušali dati odgovor, već su govorili i plesali o njoj Ivana Kalc i Jerko Marčić u plesnoj predstavi naziva „Naša stvar“, koja je u Barutanu privukla stotinjak gledatelja. To je predstava Umjetničke organizacije Kabinet, autori i izvođači su Ivana Kalc i Jerko Marčić, a gostovanje na OLJK-u 2017. realizirano je kroz Plesnu mrežu Hrvatske. „Naša stvar“ zahvaća situaciju bračnog para u trenutku njihove odluke da napuste svoj dotadašnji život. Njihova su pitanja svakodnevna i razumljiva, te se protežu i na sve prisutniji trend mladih Hrvata koji, maštajući o odlasku, tragaju za prosperitetom, u financijskom i moralnom smislu. Predstava započinje plesnim pokretom u izvođenju Ivane Kalc, koja je suvremeni ples diplomirala u Austriji, a kojoj se pridružuje i Marčić, koji je uočio predstave otkrio kako se čak možda više voli izražavati pokretom nego verbalno. Postepeno, iz tog pokreta i geste, prelaze na riječi.

X