MEĐUNARODNA RADIONICA UMJETNČKE GRAFIKE

Kako bi se potaknuo razvoj umjetničke grafike u gradu Osijeku, a time i u cijeloj Hrvatskoj, 2012. godine nastao je projekt: „Međunarodna radionica umjetničke grafike“. Radionica je posvećena tehnikama dubokog tiska, a odvija se uz vodstvo akademskog slikara i grafičara Stanislava Marijanovića, docenta i voditelja studija Likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Kao i u prethodne četiri godine, na radionici sudjeluju afirmirani umjetnici grafičari iz Hrvatske i inozemstva, a uz njih će sudjelovati i još troje odabranih studenata diplomskog studija Umjetničke akademije u Osijeku, modul Grafika. U nastojanju promicanja kulture i približavanja grafičkog stvaralaštva sutra će biti održan “Dan otvorenih vrata Međunarodne radionice umjetničke grafike Osijek 2016”. Početak je u 19 sati, na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Završetkom saziva slijedi jednodnevna izložba radova sudionika, 14. srpnja, u 19 sati, na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

X