Ivan Radić

Nova će energija koju nam gradonačelnik Ivan Radić donosi na Osječko ljeto kulture, a vjerujemo i u ostala kulturna zbivanja i kulturne institucije grada, biti dobar zamašnjak prema iskorištavanju, kreiranju i brendiranju punog potencijala Osijeka kao grada kulture.

Osijek ima ogromne šanse biti kulturno središte regije i šire.

Već na početku svog mandata najavljuje uzlet kulturnog života, a o svemu navedenom, s gradonačelnikom, razgovaramo uoči ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture.

Gradonačelniče, odmah ste na početku mandata, kroz najavu lipanjskog koncertnog ciklusa, pokazali da vam je kulturni živog grada od posebne važnosti. Što je potrebno da Osijek tijekom Vašeg mandata postane istinsko urbano središte?

Kulturni život grada od posebne mi je važnosti, jer kultura je jedna od dimenzija identiteta grada koja uvjetuje kvalitetu života građana. Ulaganjem u kulturne i društvene aktivnosti želim potaknuti razvitak grada. Koncerti, predstave, manifestacije, festivali, tematski programi, književni događaji i kultura za djecu – što duži popis, to je više motiva za zadovoljstvo naših sugrađana i privlačenje ljudi koji gravitiraju ka Osijeku.

Kultura može pozitivno utjecati na razvoj industrija, prije svega gospodarstva i turizma. Kako postići konsenzus o prioritetima i stvoriti sinergiju svih navedenih dionika, a s ciljem ukupnog zadovoljstva građana Osijeka?

Ključno je promišljati kako programi koji će privući naše sugrađane, mogu ujedno biti dio sadržaja kojeg nudimo turistima. Nadalje, kako mogu biti i važan dodatni razlog zašto netko upisuje studij u Osijeku, ili kako ćemo lakše privući vrhunskog predavača, stručnjaka ili liječnika da karijeru nastavi radeći u Osijeku. Više sadržaja oživljava turizam jednako kao što veseli naše građane. Više koncerata u gradu tijekom cijele godine, jednako raduje i osječku glazbenu publiku, kao što pomaže ostvariti dodatni broj noćenja, ili biti dodatni sadržaj gostima na nekoj projektnoj suradnji u tvrtkama u IT parku. Sinergija je, kada pričamo o kulturi, prirodna, jer kultura povezuje.

Je li Osječko ljeto kulture kao svojevrsni festival kulture dio te priče?

Svakako jest. OLJK kao festival kulture i ujedno najveći kulturni događaj istočne Hrvatske, dugo se razvijao, uspješno formirao i sada je na nama da mu osiguramo priliku da se podigne za još jednu stepenicu. Programski standard pored kvalitete ima za cilj privući široku publiku, populizirati kulturu. Već u ovogodišnjem OLJK-u puno je sadržaja koji će privući mnoge u Osijek, ali i zbog kojih će se Osijek spominjati u nacionalnim krugovima, što i jest jedan od ciljeva velikih manifestacija – brendiranje Osijeka kao kulturnog i urbanog središta Hrvatske.

Uz Kulturni centar, tu su još i GISKO, Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, HNK u Osijeku, muzeji i galerije kao prirodni partneri Osječkog ljeta kulture. Kakva je vaša vizija za navedene institucije u bliskoj budućnosti?

Naše ustanove samostalno provode svoje programe, ali važno je da odsada radimo na poticanju međusobne suradnje i interdisciplinarnosti. Također, ako želimo biti uspješna sredina moramo imati razvijeni jedinstveni strateški pristup, a u realizaciji nove strategije za kulturu biti će ključno povezati institucije i omogućiti građanima optimizirani programski pristup i jedinstvenu komunikacijsku platformu.

OLJK je prošle godine obilježio 20 godina djelovanja, vaš mandat simbolično najavljuje novih 20. Kao sukreatora programa pitamo vas koga OLJK u nadolazećim godinama treba ugostiti?

OLJK postoji i uspješno djeluje već 20 godina i zadaća je svih nas da mu damo doprinos nadogradnjom. Uz zadržavanje postojećih standarda (jer viska posjećenost manifestacije potvrđuje uspjeh dosadašnjeg načina rada) važno je otvoriti više prostora za međunarodnu suradnju, više produkcija koji su plod takve suradnje i više novih programa koji će kroz kulturu otvoriti vrata u svijet našim sugrađanima, ali i otvoriti Osijek svijetu i utjecati na razvoj naše kulturne zajednice. I svakako, dodatno obogatiti ljeto u Osijeku.

Uoči ovogodišnjeg OLJK-a, imate li kakvu poruku za gledatelje, buduće i sadašnje?

Građani su ključ. Što god mi osmislili, ponudili, uložili … nije važno ako nema gledatelja i podrške. Sve što radimo, radimo za boljitak Osijeka. Zato je poruka jednostavna: uživajte u Osijeku, pratite programe Osječkog ljeta kulture i ostalih događanja, podijelite s nama vaša promišljanja i želje i na taj način, zajedno s nama, učinite Osijek kulturnim središtem naše regije!

X