ORGANIZACIJSKI ODBOR

  1. Žana Gamoš, mag.iur., predsjednica
  2. Dražen Alerić, prof., član
  3. Danijela Klobučar, mag.oec., članica
  4. Marijana Fumić, akademski dramaturg, članica
  5. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, članica
  6. Lidija Neznanović, prof., članica
  7. Miroslav Čabraja, mag.art., član
X