ORGANIZACIJSKI ODBOR

 1. Žana Gamoš, mag.iur., predsjednica
 2. Dražen Alerić, prof., član
 3. Željko Lončar, dipl.oec., član
 4. Danijela Klobučar, mag.oec., članica
 5. Martina Vidaković, dipl.tur.kom., članica
 6. Kristina Mur, dipl.iur., univ.spec.admin.publ., članica
 7. Ana Rimac, mag.oec., članica
 8. Ivana Šojat, članica
 9. Miroslav Čabraja, mag.art., član
 10. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, članica
 11. Marijana Fumić, akademski dramaturg, članica
 12. Lidija Neznanović, prof., članica.
X